Політика конфеденційності щодо обробки персональних даних
1. Загальні положення. Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481).
1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту http://evatech.com.ua/.

2. Основні поняття, що використовується в Політиці.
2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних);
2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою http://evatech.com.ua/;
2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів;
2.5. Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними;
2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певного або визначеного Користувача веб-сайту http://evatech.com.ua/;
2.9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту http://evatech.com.ua/;
2.10. Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певному особі чи певному колу осіб;
2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;
2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може опрацьовувати такі персональні дані Користувача:
— Прізвище, ім'я, по-батькові;
— Електронна адреса;
— Номери телефонів;
3.1. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics та інших).
3.2. Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних.
4.1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів; укладання, виконання та припинення цивільно-правових договорів; уточнення деталей замовлення.
4.2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на електронну адресу.
4.3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові основи обробки персональних даних.
5.1. Оператор опрацьовує персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправки Користувачем через спеціальні форми, розташовані на сайті http://evatech.com.ua/. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Висловлює свою згоду з цією Політикою.
5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних не уповноважених осіб.
6.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.
6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора info@evatech.com.ua із позначкою «Актуалізація персональних даних».
6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може будь-якої миті відкликати свою згоду на обробку персональних даних.

7. Транскордонна передача персональних даних.
7.1. Оператор перед початком здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися, що іноземним державою, територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2. Транскордонна передача персональних даних територією іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних щодо транскордонної передачі його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Заключні положення.
8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти info@evatech.com.ua.
8.2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
Made on
Tilda